Duyurular

OLAĞAN GENEL KURUL KARARININ ALINMASI VE ÜYELERE TEBLİĞİ

Derneğimizin olağan genel kurul kararının dernek tüzüğümüzün 31.Maddesi gereğince 3 yılda bir yapılması emredildiğinden ve ilan süreci ile birlikte 15 günlük sürenin ocak ayına gelmesi sebebi ile olağan genel kurul toplantısının ekli gündeme göre dernek merkezinde 22 OCAK 2023 günü saat 14:00 de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 29 OCAK 2020 Günü aynı gündeme göre aynı yer ve saatte yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Tüm üyelere duyurulur.